TŘÍDA -

REŽIM DNE

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí v co největším rozsahu.

ORGANIZACE DNE

6,30 – 8,30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8,30 – 9,00 hod.: hygiena, svačina

9,00 – 9,45 hod.: skupinové řízené činnosti hygiena, svačina

9,45 – 11,45 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 – 12,30 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12,30 – 14,15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14,15 – 14,45 hod.: hygiena, odpolední svačin

14,45 – 16,00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

16,00 – 17,00 hod.: rozcházení dětí z modré pastelky

KONTAKT

Mobil třída: 775 346 191

Učitelky:
Andrea Dvořáková
Petra Rajterová
Slavomíra Čornaninová

Asistent pedagoga:
Vladimíra Davidova