TŘÍDA -

REŽIM DNE

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí v co největším rozsahu.

ORGANIZACE DNE

6,30 – 7,00 hod.: scházení dětí ve žluté pastelce

7,00 – 8,30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8,30 – 8,45 hod.: pohybová chvilka

8,45 – 9,00: hygiena, svačina

9,00 – 9,30 hod.: skupinové řízené činnosti

9,30 – 9,45 hod.: příprava na pobyt venku

9,45 – 11,45 hod.:  pobyt venku

11,45 – 12,30 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12,30 – 14,15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14,15 – 14,45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14,45 – 17,00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

KONTAKT

Mobil třída: 775 070 038

Učitelky:
Jitka Brabencová, DiS.
Jana Fialková

Asistent pedagoga:

Barbora Kratochvílová

Školní asistent:

Simona Galovičová