TŘÍDA -

REŽIM DNE

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí v co největším rozsahu.

ORGANIZACE DNE

6,30 – 7,30 hod.: scházení dětí ve žluté pastelce
7,30 – 9,30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity
8,30 – 9,00 hod.: hygiena, svačina
9,30 – 11,30 hod.: pobyt venku
11,30 – 12,15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12,15 – 14,15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity
14,15 – 14,45 hod.: hygiena, odpolední svačina
14,45 – 17,00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

KONTAKT

Mobil třída: 775 070 038

Učitelky:
Jitka Brabencová, DiS.
Libuše Žambochová

Asistent pedagoga:
Karolina Pozlerová