ANGLIČTINA

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Lekce angličtiny budou probíhat v naší mateřské škole jako každý rok vždy v pondělí v čase od 16,00 hodin ve třídě Žluté pastelky pod vedením lektorky Hanky Hrubé. Přihlášky, veškeré informace a platby přes paní lektorku na emailové adrese: anglictina@accolang.cz .

Na kroužek lze vyzvednou přihlášené dítě lektorkou ze třídy MŠ, ale po kroužku vyzvedává dítě zákonný zástupce od lektorky, dítě se již do třídy MŠ nevrací!!