ANGLIČTINA

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Ve školním roce 2022/2023 bude v naší mateřské škole pokračovat akreditovaný intenzivní kurz angličtiny Teddy Eddie Standard ve třídě Žluté pastelky pod vedením lektorky Hanky Hrubé – zakladatelka jazykového studia Creduo (www.creduo.cz). Jsme jedinou mateřskou školou v okolí, kde je tento typ kurzu možné navštěvovat.

Kurz je určen pro děti pokračující z loňska a nové zájemce. Kurz se bude konat 2x týdně v pondělí a ve středu. 

Přihlášky, veškeré informace a platby přes paní lektorku na emailové adrese: anglictina@accolang.cz .

Na kroužek lze vyzvednou přihlášené dítě lektorkou ze třídy MŠ, ale po kroužku vyzvedává dítě zákonný zástupce od lektorky, dítě se již do třídy MŠ nevrací!!