Angličtina

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Lekce angličtiny budou probíhat v naší mateřské škole jako každý rok vždy v pondělí ve dvou skupinách v časovém rozmezí 15,30 – 17,00 hodin ve třídě Žluté pastelky pod vedením lektorky Hanky Hrubé. Přihlášky, veškeré informace a platby přes paní lektorku na emailové adrese: anglictina@accolang.cz . Kroužek angličtiny začíná v pondělí 16. 9. 2019. Na kroužek lze vyzvednou přihlášené dítě lektorkou ze třídy MŠ, ale po kroužku vyzvedává dítě zákonný zástupce od lektorky, dítě se již do třídy MŠ nevrací.