ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Výše školného pro školní rok 2022/2023 je stanovena na 780,- Kč měsíčně.

Od úplaty školného jsou osvobozeny děti v posledním roce před povinnou školní docházkou a děti s odkladem školní docházky.