ŠKOLNÉ NA MĚSÍC ČERVENEC 2024

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC ČERVENEC 2024 ČINÍ 342,- Kč

Školné hradí děti přihlášené k docházce v tomto měsíci, vyjma dětí s povinnou předškolní docházkou.