SCREENING ZRAKU 25. 11. 2021 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole se uskuteční 25. 11. 2021 vyšetření zraku s přístrojem Plusoptix paní Mgr. Hamplovou. Cena vyšetření je pro mateřské školy zvýhodněna z původních 400,- Kč na 200,- Kč. Vyšetření je bezkontaktní, bez rozkapání – na principu videokamery.Letáček s informacemi naleznete v mateřské škole. Zájemci se prosím zapište u paní učitelek na třídách a je třeba dopředu rovnou uhradit i poplatek za vyšetření 200,- Kč. Je možné zapsat k vyšetření i sourozence.

 Petra Rajterová, ředitelka školy