OTEVŘENÍ MŠ OD 12. 4. 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Vážení rodiče,

jak asi už víte, od 12. 4. 2021 by se měl znovu obnovit provoz v MŠ a to pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. 

Vzhledem k tomu, že musíme vyřešit ne zrovna jednoduché organizační věci k tomuto otevření, potřebujeme od Vás zjistit zájem o docházku vašeho dítěte do MŠ.

Je nutné vytvořit homogenní (neměnné) skupiny po maximálně 15 dětech na třídu, které se nebudou spojovat, ani potkávat.

Děti budou 2 x v týdnu testované v MŠ rodiči na Covid-19. V budově MŠ nemusí mít děti roušky ani respirátory.

Vzhledem k personálnímu obsazení ( učitelky v obou třídách u dětí, učitelky u testování dětí jako dozor, učitelky poskytující distanční výuku dětem, které nenastoupí*) je pravděpodobné, že bude provoz školky ZKRÁCENÝ.

A proto od Vás potřebujeme ZÁVAZNĚ vědět, zda vaše dítě bude chodit do MŠ od 12. 4. 2021. Podle počtu přihlášených dětí se vytvoří stabilní skupiny v každé třídě, objednají potraviny pro kuchyň, zajistí distanční výuka* a upraví délka provozu.

A proto Vás prosíme o zprávu, zda vaše dítě nastoupí do MŠ, nebo zda pokračuje v distanční výuce*. A to formou SMS na číslo Modré pastelky (775 070 038) nebo e-mailem na distancni-mspostrizin@outlook.cz.

SMS zprávu nebo e-mail pošlete nejpozději do čtvrtka 8. 4. 2021 do 12:00. 

Děti, které nenastoupí do MŠ, budou na základě omluvenky od zákonného zástupce, dál vzdělávány distančně.*

Podrobnosti ohledně testování, délky provozu a složení tříd budou zde, na webových stránkách, v pátek 9. 4. 2021.

Víme, že je to narychlo a že je to pro Vás komplikované, ale věřte, že i pro nás. Za vaši vstřícnost moc děkujeme. 🙏❤️Kolektiv MŠ.

* Aktualizace:

Pokud se dítě nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude tato absence evidována jako omluvena. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona.